Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to urzędowy publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci internet.
 
Serwis BIP jest zaprojektowany zgodnie z wymogami :
 1. Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia MSWiA z 18 stycznia 2007 r. w sprawie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.
 
Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną znajdująca się pod adresem URL http://bibliotekacewice.pl/bip/ lub poprzez wprowadzenie adresu URL http://www.bibliotekacewice.pl, z którego można wybrać przekierowanie na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach (logo BIP).
Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:
 • tekstu,
 • załączników w postaci plików do pobrania,
 • zdjęć i grafik.
Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.
Do każdego artykułu zamieszczonego w serwisie dotrą Państwo poprzez "Menu podmiotowe", "Menu przedmiotowe"- zawierające najważniejsze aspekty bieżącej działalności oraz informacje często aktualizowane, "Mapę serwisu" lub moduł "Wyszukiwarki".
 
ELEMENTY BIULETYNU GBP W CEWICACH
 
Struktura Biuletynu Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach oparta jest na stronie głównej (startowej) oraz zbiorze podstron BIP, na których prezentowane są informacje na dany temat.
 
Na układ i wizualizację Biuletynu składają się następujące elementy:
 1. Nagłówek BIP (na samej górze strony) zawierającego :
 • Logo BIP - lik, który przekierowuje internautę na stronę www.bip.gov.pl, która uruchamia się w nowym oknie przeglądarki internetowej.
 • kontakt oraz nazwę podmiotu prowadzącego BIP. Kliknięcie w nazwę biblioteki powoduje przejście do strony głównej strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach dostępnej pod adresem http://www.bibliotekacewice.pl
 • mapę serwisu - przedstawia strukturę podległości poszczególnych działów witryny BIP
 • ustawienia ułatwiające dla osób niepełnosprawnych,
a) Rozmiar tekstu
Osoby z wadami wzroku, dla których standardowy rozmiar jest niewystarczający, mogą w łatwy sposób powiększyć treść na całej stronie. W celu skorzystania z tej funkcji należy kliknąć na odpowiednią literkę  A,  A++, A+++  odpowiadającą wielkości tekstu.
b) Rozmiar strony
Aby powiększyć całą stronę internetową wystarczy przytrzymać klawisz "Ctrl" (control) i jednocześnie poruszyć rolką na myszce, a strona zostanie powiększona (lub pomniejszona). Alternatywną kombinacją jest wciśnięcie klawiszy "Ctrl" oraz "+" dla powiększenia lub "Ctrl" oraz "-" dla pomniejszenia obrazu.
c) Wysoki kontrast strony
 • Osoby niedowidzące mogą włączyć tryb wysokiego kontrastu. Białe i żółte elementy na czarnym tle są połączeniem, które pozwala na prezentowanie treści w najlepszej widoczności.
 • Funkcja pozwalająca na włączenie kontrastu znajduje się w prawym górnym rogu portalu w postaci ikonki .
                                                              
 1. Menu nawigacji (poniżej Menu górnego) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie, tzw. "ścieżki okruszków" znajdującej się po frazie "jesteś tutaj:". Kliknięcie w link "strona główna" w tym menu powoduje powrót do strony głównej BIP podmiotu.
 2. Menu podmiotowego oraz menu przedmiotowego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony,
 3. Pole prezentacji informacji – największa, centralnie położona część BIP, służąca przede wszystkim do prezentacji (wyświetlania) opublikowanych informacji publicznych
 4. Prawa strona witryny:
  a) Wyszukiwarka informacjipozwala w szybki sposób dotrzeć do żądanych treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk szukaj po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć odnośnik o będący nazwą danej strony.
b) Informacje - ich zawartość związana jest przede wszystkim z redakcją BIP, funkcjonowaniem BIP
 • Liczba wyświetleń - wskazuje liczbę osób, które odwiedziły poszczególne podstrony.
 • Utworzono dnia - wskazuje datę utworzenia dokumentu
 • Dokument wprowadził / Dokument opublikował: - wskazuje osobę (redaktora BIP), która wprowadziła i opublikowała dokument

c) Historia publikacji - rejestr zmian wprowadzanych w zawartości BIP: dodanie, modyfikacja, usunięcie dokumentu.

 1. Stopka BIP (u dołu strony)
  a) Jak korzystać z BIP – link odsyłający do niniejszego dokumentu
  b) Redakcja serwisu - Zawiera informacje o osobach redagujących BIP
  c) mapę serwisu - przedstawia strukturę podległości poszczególnych działów witryny BIP

 
 
 
 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 453

Utworzono dnia: 09.02.2016

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

22.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

22.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

22.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

22.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

22.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

22.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

22.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

22.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

22.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

22.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

21.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

21.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

21.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP